umow sie na wizyte 22/ 861 56 63

Warszawa - Bemowo

Eksperci
Magdalena Bacz-Malinowska

dr n. med. Magdalena Bacz-Malinowska

specjalista dermatolog-wenerolog, alergolog

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczęłam w Klinice Dermatologicznej CSK WAM (obecnie Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie), gdzie uzyskałam pierwszy i drugi stopień specjalizacji
w zakresie dermatologii i wenerologii oraz specjalizację z alergologii. Na podstawie przedstawionej rozprawy: "Analiza wybranych parametrów immunologicznych u chorych na trądzik młodzieńczy i ich zmiana w trakcie leczenia" uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych. Obecnie prowadzę specjalistyczną praktykę lekarską - zajmuję się leczeniem chorób dermatologicznych oraz dermatologią estetyczną. Od kilku lat współpracuję z Instytutami Kosmetycznymi Dr Ireny Eris. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego,członkiem Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologii Estetycznej
i Kosmetycznej (ESCAD) oraz należę do Sekcji Medycyny Estetycznej przy Polskim Towarzystwie Lekarskim.
Brałam udział w licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu dermatologii klinicznej i dermatologii estetycznej.

Witold Owczarek

prof. nadzw. dr hab. n. med. Witold Owczarek

specjalista dermatolog-wenerolog

Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, specjalistą drugiego stopnia w zakresie dermatologii i wenerologii, profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Kliniki Dermatologii CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, w którym pracuję od 1998 roku. W 2004 roku uzyskałem stopień doktora nauk medycznych na podstawie przedstawionej rozprawy "Przydatność kliniczna atopowych testów płatkowych z alergenami powietrznopochodnymi u chorych na atopowe zapalenie skóry". Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskałem w 2011 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: "Eotaksyny w atopowym zapaleniu skóry". W Od wielu lat w swojej prywatnej praktyce zajmuję się dermatologią estetyczną. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologii Estetycznej i Kosmetycznej (ESCAD) oraz należę do Sekcji Medycyny Estetycznej przy Polskim Towarzystwie Lekarskim. Jestem autorem i współautorem licznych prac i doniesień w czasopismach krajowych i zagranicznych. Brałem udział w licznych konferencjach i szkoleniach.

Agnieszka Piątkowska

dr n. med. Agnieszka Piątkowska

specjalista dermatolog-wenerolog

Jestem absolwentką I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
W latach 1996-2006 pracowałam na stanowisku asystenta w Klinice Dermatologicznej CSK WAM (obecnie Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie). Tam uzyskałam pierwszy i drugi stopień specjalizacji w zakresie dermatologii
i wenerologii, a w 2004r. na podstawie rozprawy "Badanie gromadzenia porfiryn w ogniskach raka podstawnokomórkowego
po miejscowym zastosowaniu kwasu 5-d-aminolewulinowego" uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych. Obecnie prowadzę specjalistyczną praktykę lekarską- zajmuję się leczeniem chorób dermatologicznych oraz dermatologią estetyczną. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Brałam udział w licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu dermatologii klinicznej i dermatologii estetycznej.

Katarzyna Kochańska

dr Katarzyna Kochańska

lekarz medycyny estetycznej, specjalista dermatolog-wenerolog

Ukończyłam Akademię Medyczną w Warszawie. Pracuję w Klinice Dermatologii CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego. Od lat interesuję się dermatologią kliniczną oraz medycyną estetyczną. Jestem absolwentką Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz członkiem Sekcji Medycyny Estetycznej przy Polskim Towarzystwie Lekarskim. Biorę udział w licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach, na bieżąco pogłębiając swoja wiedzę z zakresu dermatologii zarówno klinicznej, jak i estetycznej. Jestem także autorem i współautorem prac naukowych. Specjalizuję się w zabiegach laseroterapii leczniczej i estetycznej.